Coś w stylu menu kontekstowego

Indeks Plik 1 Plik 2 Plik 3 Plik 4 Mapa

Strona powitalna
Ćwiczenie 4 - odsyłacze

Ćwiczenie polega na powiązaniu wszystkich plików ze sobą nawzajem, a także na utworzeniu odsyłaczy do konkretnych miejsc w tym samym lub innych plikach, jak również do zasobów zewnętrznych HTTP i FTP oraz na adres e-mail. Odsyłacze będą zwykłe i obrazkowe. Będzie również osobna strona z mapa witryny.